Chính sách bảo mật

Tindulich.net xuất bản chính sách bảo mật trực tuyến để thông báo cho bạn về hoạt động của chúng tôi liên quan đến thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp thông qua việc tương tác, sử dụng dịch vụ trên trang web này. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định mà bạn có thể để xác minh danh tích khi dùng dịch vụ, thì bạn có thể yên tâm rằng nó chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thu thập thông tin

Trang tin du lịch thu thập thông tin các nhân theo các hình thức khác nhau, bao gồm cả việc bạn đăng ký tài khoản trên trang web, sử dụng công cụ đăng kí, sử dụng trang liên hệ hoặc dịch vụ, sản phẩm đăng bán, khuyến mãi được đăng và quản lý bởi tin du lịch.

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin sau :

  • Tên
  • Địa chỉ email :
  • Địa chỉ :
  • Số điện thoại :
  • Nhu cầu sở thích :
  • Thông tin khác liên quan đến khảo sát hoặc cung cấp dịch vụ.

Đăng kí người dùng

Khi bạn đăng kí tài khoản trên tindulich.net, chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành hồ sơ và thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, mã zip, nghề nghiệp. Đối với một số sản phẩm dịch vụ, chúng tôi có thể hỏi thông tin về bạn hoặc tài sản hoặc thu nhập của doanh nghiệp của bạn. Thông tin của bạn có thể chia sẻ trong nền tảng trang web, hệ thống trang web của chúng tôi để dễ dàng đăng kí và nhận dạng.

Cookies

Cookies là những mẫu tin nhỏ được trình duyệt lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Tindulich hoặc các nhà quảng cáo có thể gửi Cookie để theo dõi yêu cầu của trang và thời gian truy cập của người dùng. Việc sử dụng Cookies cho phép chúng tôi cung cấp cho trình duyệt người dùng thông tin phù hợp với sở thích và nhu cầu khách truy cập và cũng hợp lý hóa các truy cập của người dùng vào trang web của chúng tôi. Bạn có thể chấp nhận Cookies hoặc cho phép trình duyệt của bạn hiển thị cho bạn Cookies được gửi. Nếu bạn không chấp nhận Cookies, trải nghiệm hiện tại trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm và một số tính năng có thể không hoạt động.

CÁC ĐỊA CHỈ IP

Tin du lịch tự động nhận và ghi lại thông tin trên máy chủ của chúng tôi bao gồm địa chỉ IP, cookies. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để chuẩn đoán sự cố máy chủ, quản trị hệ thống, kiểm tra tổng lưu lượng trang web. Thông tin có thể thu thập và sử dụng để cải thiện nội dung trang web, tùy chỉnh nội dung, tùy chỉnh bố cục phù hợp với người dùng.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Tindulich.net có thể sử dụng thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau bao gồm :

  1. Đảm bảo hồ sơ của bạn được cập nhật và để cải thiện dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng sở thích du lịch của bạn nhằm mục đích nghiên cứu thị trường.
  2. Sử dụng để gửi quảng cáo email nhằm gủi khuyến mãi thay mặt các nhà quảng cáo và đối tác của chúng tôi.
  3. Gia hạn đăng ký cho các dịch vụ sản phẩm tin du lịch.
  4. Gửi thông báo ấn phẩm dịch vụ hoặc chủ yếu xác minh tín dụng, thanh toán cho giao dịch mua, đơn đặt hàng, hoặc đăng kí.

Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bạn có thể thay đổi bằng cách gửi email cho chúng tôi : admin@vux.name.